MC-Wall

                                                      
CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Systém hliníkovej steny, ktorý sa skladá z vertikálnych stĺpov a horizontálnych priečok. Tento systém je sa vyznačuje veľmi dobrou nosnosťou, ktorá je podporovaná doplnkami z ocele. Systém je tepelne izolovaný. Použitie sklenených výplní je v rozmedzí 2 až 31mm, vo výnimočných prípadoch až 42mm. Systém je populárny pre svoj vzhľad a dnes sa s ním stále častejšie stretávame na priemyselných a administratívnych budovách. 

MC-Glass

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Veľmi podobný systém ako MC-WALL, avšak bez viditeľných vonkajších krycích líšt.Použitie môže byť ako celoštrukturálne , alebo pološtrukturálne (s viditeľnými horiz. alebo vertik. vonkajšími lištami. Medzera medzi sklami je vyplnená štrukturálnym tmelom.

MC-Therm

Fasádny systém so zvýšenou tepelnou izoláciou.

              

 

Tanagra

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Tento systém je veľmi populárny z toho dôvodu, že ako stĺpy, tak aj priečky sa používajú rovnaké profily, čo jednoznačne zefektívňuje celkovú prácu s fasádou a cenu celého systému. Dĺžka profilov je individuálna. Systém je samozrejme veľmi dobre tepelne izolovaný.