Aliver 100 (VR100)

                                                           

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU 
Najjednoduchší systém zastrešenia bez tepelnej izolácie. Je tu prispôsobovaný typ krokvy – profil je v tvare prevráteného písmena „T” (nosný prvok sa nachádza nad výplňou). 

POUŽITIE
-
 uzavreté alebo otvorené zastrešenia bez tepelnej izolácie kryté polykarbonátom alebo sklom. 

 

 
 

Aliver 400 (VR400)

   CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Tepelne izolovaný systém umožňujúci projektovanie komplikovaných a neštandardných tvarov presklených zastrešení. V tomto systéme je statická časť strechy umiestnená zvonku, to znamená nad výplňou. Vďaka tomu sa získava hladká, vnútorná precízne spojená viditeľná časť zimnej záhrady. Systém ponúka možnosť spájania rôznych uhlových sklonov v jednom zastrešení  
 
                                            

Aliver 600 (VR600)

                                                            

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Tepelne izolovaný systém s nepriezračným panelovým vyplnením o hrúbke 55mm. 

 POUŽITIE
-
 zastrešenia konštrukcií, kde sú preferované nepriezračné vyplnenia strechy

 

 

Aliver 1000 (VR1000)

                                                              
CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Jedná sa o jedno a dvoj sklonové tepelne izolované zastrešenia. Rozpätie zastrešenia je 2,5m za predpokladu použitia polykarbonátu a 2m zo sklom. Tento systém je obľúbený pre svoju jednoduchosť a praktickosť pri montáži. 

POUŽITIE
- strechy zimných záhrad v rodinných domoch 
- pyramídové strecha a light streets
- faceted roofs  

Aliver 2000+ (VR2000+)

                                                              
CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Jedná sa o jedno a dvoj sklonové tepelne izolované zastrešenia. Rozpätie zastrešenia je cca 6m za predpokladu použitia polykarbonátu a cca 5m so sklom ,pri použití vlastných zosilovacích prvkov. Do systému je možné umiestniť strešné okná , ktoré sú užitočné pri vetraní. 

POUŽITIE
- strechy zimných záhrad v rodinných domoch
- pyramídové strecha a light streets - faceted roofs 

Aliver 5000+ (VR5000+)

                                                             

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU 
Jedná sa o jedno a dvoj sklonové tepelne izolované zastrešenia. Rozpätie zastrešenia je cca 6m za predpokladu použitia polykarbonátu a cca 5m so sklom ,pri použití vlastných zosilovacích prvkov. Do systému je možné umiestniť strešné okná , ktoré sú užitočné pri vetraní

POUŽITIE

- strechy zimných záhrad v rodinných domoch 
- pyramídové strecha a light streets - faceted roofs

 

 

Victorian Plus (VT)

                                                       

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Systém zastrešenia zimných záhrad s tepelnou izoláciou. Výška systému je ľubovoľná a rozpätie zastrešenia je od 1,8 do 4,5m. Typové uhly pre túto konštrukciu sú 90◦, 135◦ a 150◦. Tento systém sa od ostatných odlišuje svojim tvarom a estetickou formou. Je považovaný za nadštandardný až luxusný systém.

POUŽITIE
- luxusné zimné záhrady
- strechy zimných záhrad hlavne rodinných domoch
- pyramídové strecha a light streets
- faceted roofs