1. Klučky
2. Zasklievacie podložky
3. Odvodňovacie krytky
4. Podkladové / podparapetné profily
5. Parapetné dosky
6. Tieniaca technika
7. Nábehové klíny
8. Spojovníky stĺpov a priečok
9. Nadsvetlíkové otvárače
10. Montážné príslušenstvo
11. Vetracie systémy
12. Stĺpové krytky
13. Tesnenie
14. Laminácia profilov
15. Fólie (bezpečnostné)
16. Retušovací materiál
17. Montážne prvky
18. Výrobné prvky