Sieťky proti hmyzu  - (FL)

 

CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU
Rámové konštrukcie vyplnené sieťkou slúžiace na ochranu príbytku proti hmyzu. Montujú sa do okien, dverí, výkladných skríň, presklených balkónov. Umožňujú ventiláciu príbytku tam, kde sú nainštalované. K dispozícii sú aj posuvné alebo otváravé sieťky proti hmyzu.